12 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng vi phạm chất lượng, hàm lượng

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định, có 14 mẫu của 12 cơ sở sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có chất lượng không đúng với công bố tiêu chuẩn áp dụng,..

Theo Đoàn liên ngành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng theo Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, có 54/170 cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia công vàng trên địa bàn tỉnh được thực hiện thanh tra.

Qua thanh tra, xác định có 12/54 cơ sở vi phạm về chất lượng; 1 cơ sở vi phạm về công bố tiêu chuẩn áp dụng; 5 cơ sở vi phạm về ghi nhãn hàng hóa; 1 cơ sở vi phạm về đo lường.

12 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng vi phạm chất lượng, hàm lượng - Ảnh 1

Đoàn liên ngành niêm phong mẫu vàng tại một cơ sở kinh doanh.

Theo đại diện đoàn liên ngành, đã tiến hành thử nghiệm tất cả 60 mẫu vàng trang sức, mỹ nghệ của 54 cơ sở tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng I (là phòng thử nghiệm được Bộ KH&CN chỉ định thử nghiệm mẫu vàng). Qua thử nghiệm xác định, có 14 mẫu của 12 cơ sở sản xuất có chất lượng không phù hợp với công bố tiêu chuẩn áp dụng, hàm lượng vàng gần đạt mức cho phép.

12 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng vi phạm chất lượng, hàm lượng - Ảnh 2

Đoàn liên ngành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh vàng.

Đoàn Thanh tra liên ngành đã làm việc trực tiếp để thông báo kết quả thử nghiệm và phổ biến quy định về quyền thử mẫu đối chứng. Tất cả 12 cơ sở vi phạm đều công nhận lỗi vi phạm, không có yêu cầu thử mẫu đối chứng.

Căn cứ quy định, Đoàn thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính và buộc các cơ sở vi phạm tái chế lại các sản phẩm vi phạm về chất lượng.

Nhật Lân