11 tháng, vốn FDI vào Việt Nam ước giảm 10,5%

Sau 11 tháng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ước đạt 18,1 tỷ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm sau 11 tháng ước đạt 18,103 tỷ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, vốn đầu tư đăng ký cấp mới đạt 13,03 tỷ USD, giảm 3,8%. Vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 5,07 tỷ USD, giảm 23,8%.

Ước tính các dự án FDI đã giải ngân được thêm 1,6 tỷ USD trong tháng này, nâng tổng vốn giải ngân được sau 11 tháng lên 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, tính từ đầu năm đến nay, tổng số dự án cấp mới đạt 2.240 dự án, tổng số dự án tăng thêm vốn là 1.075 lượt dự án.

Trường Văn