11 tháng ước nhập siêu 8,91 tỈ USD

    Gốc

    Giá trị xuất khẩu 11 tháng tăng 34,7% so với cùng kỳ trong khi mức tăng của nhập khẩu chỉ 26,4%. Cho đến nay 19 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD như dệt may (12,83 tỉ USD), giày dép (5,74 tỉ USD), thủy sản (5,54 tỉ USD). 18 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD chủ yếu là máy móc, linh kiện điện tử và xăng dầu. Tính riêng tháng 11, Việt Nam nhập siêu khoảng 700 triệu USD nâng lũy kế 11 tháng nhập siêu khoảng 8,91 tỉ USD.

      Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=10899