11 tháng, thu ngân sách nhà nước giảm nhưng chi ngân sách tăng

Lũy kế 11 tháng của năm 2023, thu và chi ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng và 1,502.9 nghìn tỷ đồng, lần lượt giảm 7,1% và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng ngày 29/11, Tổng cục Thống kê đã công bố tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2023. Cụ thể, thu NSNN tháng 11/2023 ước đạt 126,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2023, thu NSNN ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán năm và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 11/2023 ước đạt 106,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 1.272,7 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4% dự toán năm và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 11/2023 ước đạt 5,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, vượt 35,9% so với dự toán năm và giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 11/2023 ước đạt 15,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2023 ước đạt 206,8 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và giảm 22,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023.

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2023.

Về các khoản chi, tổng chi NSNN tháng 11/2023 ước đạt 158,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2023 là 1.502,9 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, chi thường xuyên 11 tháng năm 2023 ước đạt 953 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán năm và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư phát triển đạt gần 461 nghìn tỷ đồng, bằng 63,4% dự toán năm và tăng 36,3% so với năm 2022. Chi trả nợ lãi đạt 86,4 nghìn tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Theo đó, chi ngân sách tăng chủ yếu đến từ việc đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Ngọc Bích

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/11-thang-thu-ngan-sach-nha-nuoc-giam-nhung-chi-ngan-sach-tang-10267693.html