11 tháng, hơn 7.600 người chết vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 11 tháng năm 2017 (tính từ ngày 16-12-2016 đến 15-10-2017), cả nước xảy ra 18.384 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 7.604 người, bị thương 15.189 người. So với cùng kỳ năm 2016, TNGT giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Cụ thể, giảm 1.045 vụ (giảm 5,38%), giảm 303 người chết (3,83%) và giảm 1.995 người bị thương (11,61%). Phần lớn các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ. Qua phân tích nguyên nhân, hầu hết do lái xe vi phạm các quy định về tốc độ, lấn đường, kỹ năng lái xe kém,... Trong tháng 11, cả nước xảy ra 2.217 vụ TNGT, làm chết 77 người, bị thương 1.908 người, tăng về số vụ nhưng giảm về số người chết và bị thương so tháng 11-2016.