1001 kiểu "ngông" của teen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thời nay không ít các cậu ấm, cô chiêu thường có những hành vi lệch lạc. Một trong những tính cách điển hình của các bạn trẻ đó là… thích "ngông" để chứng tỏ mình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=47042