1001 kiểu bi, hài về chuyện chia tay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Gặp lại Quỳnh Vân (18 tuổi) sau nửa năm du học, trông cô bạn hốc hác và mệt mỏi thấy rõ. Hỏi ra mới biết Vân vừa chia tay người yêu cùng đi học chung vì không hợp tính cách.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=88522