1000 ngày làm cho Thủ đô xanh- sạch- đẹp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet-Chiều 8/1, Phó chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị Sơ kết thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2006-2007; thông qua Kế hoạch lễ ra quân 1000 ngày "Vì Thủ đô xanh- sạch- đẹp" hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=36365