100% số xã ngoại thành TP Vinh đạt chuẩn NTM

Theo đánh giá của BCĐ xây dựng NTM tỉnh Nghệ An thì 100% số xã ngoại thành của TP Vinh đều được công nhận xã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về NTM.

100% số xã ngoại thành TP Vinh đạt chuẩn NTM - Ảnh 1

Mô hình ngô nếp tím thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/vụ tại xã Nghi Ân

Theo thông tin từ BCĐ chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTGQ) về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Nghệ An, đến ngày 19/11/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã cùng Ban điều phối chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh tổ chức thẩm tra xong các nội dung, tiêu chí NTM tại 9/9 xã ngoại thành của TP Vinh.

Theo đánh giá của BCĐ thì 100% số xã ngoại thành của TP Vinh đều được công nhận xã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia về NTM. Thu nhập bình quân của người dân tại 9 xã ngoại thành năm 2016 ước đạt gần 34 triệu đồng/người.

Để hoàn thành mục tiêu NTM tại địa phương, trong 5 năm qua, người dân 9 xã ngoại thành đã đóng góp cho chương trình xây dựng NTM gần 1.800 tỷ đồng, hiến trên 54.000 m2 đất và gần 60.000 ngày công lao động.

Sau khi trực tiếp thẩm tra tại 9 xã, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của từng tiêu chí để bộ mặt NTM tại các xã ngoại thành của TP Vinh phải hoàn thiện và bền vững hơn so với các xã NTM tại các huyện khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Văn phòng điều phối NTM của tỉnh hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến các địa phương, đơn vị cấp tỉnh, trình BCĐ Trung ương thẩm định, xét công nhận sớm công nhận TP Vinh đạt chuẩn NTM trong tháng11/2016.