100 năm nữa sẽ có 2.000 ngôn ngữ trở thành... “tử ngữ”

    Báo Đại Đoàn Kết
    1 đăng lạiGốc

    Cứ hai tuần qua đi là lại có thêm một ngôn ngữ nữa biến mất khỏi hành tinh này. Đó là công bố của nhà ngôn ngữ học David Harrison, Giám đốc Viện Nghiên cứu các ngôn ngữ ở Mỹ.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/2/65482.cand