100 học viên được bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng 3-6, sau 6 ngày học tập tại Quảng Ninh, lớp tập huấn, bồi dưỡng LLPB VHNT lần thứ nhất do Hội đồng LLPB VHNT TƯ tổ chức đã bế mạc. GS-TS Phùng Hữu Phú, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TƯ tới dự và trao chứng chỉ cho các học viên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/209262