100 điểm truy cập internet miễn phí cho thanh niên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 30.12.2008, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 - nhiệm kỳ VIII. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết và 10 nội dung nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2008, chương trình công tác Đoàn năm 2009.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200901/20090101144555.aspx