10 xã đã bàn giao quản lý lưới điện cho ngành điện

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO)- Ông Lưu Văn Sướng, Chi nhánh Trưởng Chi nhánh Điện Thanh Oai (Hà Nội), từ đầu năm đến nay, chi nhánh đã tiếp nhận bàn giao quản lý lưới điện nông thôn từ 10 xã trên địa bàn huyện.

    Theo ông Sướng, từ nay đến cuối năm, chi nhánh tiếp tục tiếp nhận quản lý lưới điện trên địa bàn 4 xã nữa là Kim An, Tam Hưng, Cự Khê và Bình Minh. Cũng theo ông Sướng, 5 xã đang triển khai dự án RE2, bao gồm: Dân Hòa, Bích Hòa, Cao Dương, Liên Châu và Tân Ước tạm thời chưa thực hiện việc tiếp nhận bàn giao quản lý lưới điện nông thôn. Bên cạnh đó, xã Thanh Thùy cũng đang xin giấy phép để địa phương tự quản lý lưới điện nông thôn trên địa bàn, không cần bàn giao về ngành điện quản lý. Ông Sướng cho rằng, việc bàn giao lưới điện nông thôn về ngành điện quản lý sẽ có điều kiện để đầu tư, cải tạo, nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng, đồng thời tránh được tổn thất điện năng. Trên thực tế, trước đây, bình quân tỷ lệ tổn thất điện năng trên địa bàn huyện Thanh Oai 25-30%, trong đó cá biệt nhiều địa phương còn vượt xa tỷ lệ này như xã Cao Viên khoảng 35-40%. Đức Hải

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/220559/