10 vị Tổng thống thông minh nhất lịch sử Mỹ

Giáo sư tâm lý học Dean Simonton của ĐH California đã hoàn thành một nghiên cứu toàn diện kiểm tra “độ sáng suốt” của 42 Tổng thống Mỹ dựa trên những đặc điểm tính cách, nhằm chỉ ra mức độ thông thái của họ. Theo đó đứng đầu là John Adams - tổng thống thứ 2 của Mỹ.

10 vị Tổng thống thông minh nhất lịch sử Mỹ - Ảnh 1

Thái Bình - Hữu Quân