10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016

Trang Forbes mới công bố danh sách tỷ phú giàu nhất Mỹ năm 2016, theo đó đứng đầu vẫn là Bill Gates. Ông chủ Facebook tăng hạng từ thứ 7 năm 2016 lên thứ 4 năm nay.

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 1

1. Bill Gates

Tài sản ròng: 81 tỷ USD
Nguồn tài sản: Microsoft

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 2

2. Jeff Bezos

Tài sản ròng: 67 tỷ USD
Nguồn tài sản: Amazon.com

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 3

3. Warren Buffet

Tài sản ròng: 65,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Quỹ đầu tư Berkshire Hathaway

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 4

4. Mark Zuckerberg

Tài sản ròng: 55,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Facebook

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 5

5. Larry Ellison

Tài sản ròng: 49,3 tỷ USD
Nguồn tài sản: Oracle

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 6

6. Michael Bloomberg

Tài sản ròng: 45 tỷ USD
Nguồn tài sản: Bloomberg LP

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 7

7. Charles Koch

Tài sản ròng: 42 tỷ USD
Nguồn tài sản: Koch Industrie

s

, đa ngành nghề

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 8

7. David Koch

Tài sản ròng: 42 tỷ USD
Nguồn tài sản: Koch Industries

, đa ngành nghề

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 9

9. Larry Page

Tài sản ròng: 38,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Google

10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ năm 2016 - Ảnh 10

10. Sergey Brin

Tài sản ròng: 37,5 tỷ USD
Nguồn tài sản: Google

Hoài Thu