10 Tổng thống Mỹ giàu có nhất trong lịch sử

Tài sản của các tổng thống Mỹ thường gắn chặt với tình trạng nền kinh tế trong thời kỳ của họ. Dưới đây là danh sách 10 tổng thống giàu có nhất lịch sử Mỹ theo đánh giá của trang 24/7 Wall.

10 Tổng thống Mỹ giàu có nhất trong lịch sử - Ảnh 1

Thái Bình - Hữu Quân