10 thí nghiệm hay dễ làm nghịch chơi ngày cuối tuần

Bạn có thể thực hiện những thí nghiệm hay, kỳ diệu làm lại đơn giản ngay tại nhà để mọi người cùng chứng kiến.

Video: 10 thí nghiệm hay, kỳ diện khiến người xem thích thú:

Nguồn video: YouTube/Curiosity.