10 tháng: Vốn FDI tăng 7,6%

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện 10 tháng ước tính đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

10 tháng: Vốn FDI tăng 7,6% - Ảnh 1

Từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2016, cả nước thu hút 2.061 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 12,2 tỷ USD, tăng 24,4% về số dự án nhưng giảm 1,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, có 967 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt hơn 5,3 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 10 tháng năm nay đạt hơn 17,6 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện 10 tháng ước đạt 12,7 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 10 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 8,3 tỷ USD, chiếm 68,4% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 999,3 triệu USD, chiếm 8,1%; các ngành còn lại đạt hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 23,5%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm nay đạt 12,8 tỷ USD, chiếm 72,9% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 982,6 triệu USD, chiếm 5,6%; các ngành còn lại đạt hơn 3,7 tỷ USD, chiếm 21,5%.

Trong 10 tháng qua, cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với hơn 2,4 tỷ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 9,1%; Bình Dương là hơn 1 tỷ USD, chiếm 9%...

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 4,6 tỷ USD, chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore với hơn 1,2 tỷ USD, chiếm 10,4%; Hong Kong (Trung Quốc) đạt 959,7 triệu USD, chiếm 7,8%...

Huy Thắng