10 tháng, TNA lãi trước thuế 141,9 tỷ đồng

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2016, với tổng doanh thu 559 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 2.974 tỷ đồng, bằng 154% cùng kỳ năm ngoái và vượt 19% kế hoạch năm 2016.

10 tháng, TNA lãi trước thuế 141,9 tỷ đồng - Ảnh 1

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 10/2016 là 14,6 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 141,9 tỷ đồng, bằng 211,2% cùng kỳ năm trước và vượt 23,4% kế hoạch năm 2016.

Trước đó, đầu tháng 10/2016, bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT TNA dự kiến, năm 2016, Công ty có thể đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh năm 2016 của TNA là 2.500 tỷ đồng doanh thu, 115 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

HĐQT TNA đã thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% và sẽ thanh toán vào ngày 18/11.

PV