10 tháng, thu nội địa đạt 84,7% dự toán

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho thấy, 10 tháng năm 2016, thu nội địa đạt 685.565 tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán. Những tháng cuối năm, ngành Thuế tiếp tục nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra.

10 tháng, thu nội địa đạt 84,7% dự toán - Ảnh 1

Kết quả nhiệm vụ thu NSNN của ngành Thuế trong 10 tháng năm 2016 ước đạt 685.565 tỷ đồng. Ảnh: Thu Hằng.

Nhiều địa phương thu đạt khá

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả nhiệm vụ thu NSNN của ngành thuế trong tháng 10 ước đạt 87.200 tỷ đồng (bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 2.600 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 84.600 tỷ đồng. Số thu trừ đất ước đạt 71.900 tỷ đồng.

Lũy kế thu 10 tháng năm 2016 ước đạt 685.565 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp). Số thu này đã đạt 84,7% so với dự toán và bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 32.458 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 653.107 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 548.082 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, so với dự toán, tiến độ thực hiện dự toán thu nội địa 10 tháng đầu năm nay đạt thấp so với kết quả thực hiện 10 tháng của các năm gần đây (năm 2015: đạt 90,6% dự toán pháp lệnh; năm 2014: đạt 87,2% dự toán pháp lệnh). Có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó có một số khoản thu lớn như: Khu vực Công thương nghiệp – Ngoài quốc doanh đạt 89,9%; Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 87,9%...

Ngoài ra còn 5/16 khoản thu đạt thấp, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán là: Khu vực DNNN đạt 73,1%; Thu phí - lệ phí đạt 75,5%; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 70,4%; Thu khác ngân sách đạt 68,6%; Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 74,8%.

Theo Tổng cục Thuế, so với cùng kỳ năm 2015, tốc độ tăng thu nội địa 10 tháng đầu năm tăng thấp so với tốc độ tăng trưởng thu của các năm gần đây (năm 2015 tăng 23,1%, năm 2014 tăng 13,7%). Nếu loại trừ các khoản phát sinh đột biến trong 10 tháng đầu năm 2015 mà năm 2016 không có và yếu tố tăng/giảm thu do thay đổi chính sách trong 10 tháng đầu năm 2016 thì tốc độ tăng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại là 10,8%.

Nhìn chung tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm của nhiều địa phương thu đạt khá: có 48/63 địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt hơn 83,3%), trong đó có 30/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (thu đạt trên 90%) nguyên nhân chủ yếu do thu từ tiền sử dụng đất của các địa phương tăng cao trong 10 tháng đầu năm. Còn 15/63 địa phương chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt dưới 83,3%). Nếu so với cùng kỳ năm 2015, hầu hết các địa phương có tăng trưởng thu (59/63 địa phương). Chỉ còn 4/63 địa phương thu thấp hơn là Bà Rịa- Vũng Tàu (84,9%); Quảng Ngãi (57,8%); Sóc Trăng (79,7%); Hà Tĩnh (76,2%).

Đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

Để có kết quả trên, trong tháng 10-2016, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của Bộ Tài chính và Chính phủ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Ngân sách Nhà nước xây dựng các phương án đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Ngành Thuế cũng tập trung đẩy mạnh việc mở rộng khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp. Hệ thống khai thuế qua mạng hiện tại được triển khai theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. Hiện tại, hệ thống khai thuế qua mạng đã hỗ trợ người nộp thuế khai hầu hết tất cả các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn của các sắc thuế.

Kết quả tính đến 21-10, Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc. Cả nước đã có trên 559.815 doanh nghiệp kê khai qua mạng, đạt 99,76% trên tổng số 561.142 doanh nghiệp đang hoạt động. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 34 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Những tháng cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chính phủ điện tử. Trong đó có dịch vụ nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử; kê khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, nộp thuế điện tử từ chuyển nhượng nhà; nộp thuế điện từ đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ.

Thùy Linh