10 tháng: ngành Hải quan thu NSNN đạt gần 216 nghìn tỷ đồng

Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan trong 10 tháng năm 2016 đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2015.

10 tháng: ngành Hải quan thu NSNN đạt gần 216 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1

Chỉ tính riêng trong tháng 10-2016, số thu NSNN của toàn ngành Hải quan ước thu đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với tháng trước. Ảnh: T.Trang.

Chỉ tính riêng trong tháng 10-2016, ước thu đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng so với tháng trước. Trong tháng 10, một số mặt hàng NK chính có xu hướng tăng là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá NK ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước; Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước; Vải các loại ước đạt 900 triệu USD, tăng 18,4% so với tháng trước. Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 410 nghìn tấn, tăng 5,6%; trị giá ước đạt 574 triệu USD, tăng 5,3% so với tháng trước; Kim loại thường khác tăng 15,9% và trị giá là 500 triệu USD, tăng 15,3% so với tháng trước....

Bên cạnh đó, một số mặt hàng XK chính cũng có xu hướng tăng so với tháng trước như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 9,3% so với tháng trước; Hàng giày dép ước đạt 950 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước; Hàng thủy sản ước đạt 720 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước; Gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 600 triệu USD, tăng 4% so với tháng trước; Cà phêước đạt 130 nghìn tấn, tăng 0,8%; trị giá ước là 264 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng trước; Dầu thô: lượng XK ước đạt 763 nghìn tấn, tăng 36,5%; trị giá ước đạt 265 triệu USD, tăng 33,8% so với tháng trước.

Trong tháng 10 năm 2016, tổng trị giá XNK ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 0,5% và tổng trị giá NK ước đạt 15,7 tỷ USD, tăng 7,9%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 10 tháng năm 2016, tổng trị giá XNK dự kiến đạt 284,64 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 144,08 tỷ USD, tăng 7,2% và tổng trị giá NK ước đạt 140,56 tỷ USD, tăng 2,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10-2016 ước thâm hụt 200 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch xuất khẩu. Trong 10 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 3,52 tỷ USD.

Góp phần vào số thu NSNN của ngành Hải quan trong 9 tháng của năm 2016, là kết quả của công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tính từ 16-9-2016 đến 15-10-2016, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 635 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Trong 2 tháng cuối năm, để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục kiên trì với các giải pháp thu NSNN đã đề ra. Trong đó sẽ tập trung vào các giải pháp chống thất thu như: chống thất thu qua số lượng, trị giá, mã số, C/O, tích cực áp dụng các biện pháp quản lý thu, đôn đốc và xử lý công tác thu. Đẩy mạnh thu hồi số thuế nợ đọng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm soát, ứng dụng công tác quản lý rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, xiết chặt kỷ cương kỷ luật trong ngành….

Thu Trang