10 tháng đầu năm có hơn 91.000 doanh nghiệp thành lập

Nguồn tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 10 tháng đầu năm 2016, cả nước hơn 91.000 doanh nghiệp thành lập mới.

10 tháng đầu năm có hơn 91.000 doanh nghiệp thành lập - Ảnh 1

10 tháng đầu năm có hơn 91.000 doanh nghiệp thành lập. Ảnh Internet.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2016 có 91.765 danh nghiệp thành lập mới có số vốn đăng ký mới là 710.618 tỷ đồng, tăng 18,3% về số lượng và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2015. Ngoài ra, trong tháng 10/2016 có 10.314 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng lần lượt 28,2% và 7,1% về số lượng và số vốn đăng ký so với cùng tháng 9/2016.

Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2016 có 33.131 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc chờ giải thể, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Và 17.574 doanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh có thời hạn, tăng 29,0% so với cùng kỳ 2015, các doanh nghiệp này sẽ hoạt động trở lại sau khi kết thúc thời hạn tạm dừng.

Đức Hùng