10 tháng, cổ phần hóa được 48 DNNN và 3 đơn vị sự nghiệp

Đó là con số vừa được Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị về thoái vốn Nhà nước và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, tổ chức ngày 25/10 tại TP. Hồ Chí Minh.

10 tháng, cổ phần hóa được 48 DNNN và 3 đơn vị sự nghiệp - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, thống kê cho thấy, riêng trong 10 tháng năm 2016, cả nước đã cổ phần hóa được 48 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và 3 đơn vị sự nghiệp.

Như vậy, đến nay đã có hơn 4.500 DNNN được cổ phần hóa, trong đó có một tập đoàn kinh tế, 47 tổng công ty Nhà nước và nhiều DNNN quy mô lớn.

Ngoài ra, đã có 411 DN cổ phần hóa niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; ngoài ra có 207 DN đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

Thống kê của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp cũng cho thấy trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã cổ phần hóa được 499 DN và bộ phận DN.

PV.