10 tháng, 92.000 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) trong 10 tháng đầu năm cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế khi số lượng DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động tăng cao, số DN ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm; DN hoàn tất thủ tục giải thể chỉ tăng nhẹ.

10 tháng, 92.000 doanh nghiệp thành lập mới - Ảnh 1

10 tháng, 92.000 doanh nghiệp thành lập mới

Trong tháng 10, cả nước có 10.314 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.500 tỉ đồng, tăng 28,2% về số DN và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN đạt 8,0 tỉ đồng, giảm 16,5%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các DN thành lập mới là 132,6 nghìn người, tăng 85,5%.

Trong tháng, cả nước có 1.976 DN quay trở lại hoạt động, tăng 9,8% so với tháng trước; có 6.376 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.596 DN tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 4.780 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 17,5%; có 930 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5%.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 91.765 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710,6 nghìn tỉ đồng, tăng 18,3% về số DN và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 7,7 tỉ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 10 tháng là 1.061,3 nghìn người, bằng 91,7% cùng kỳ năm 2015. Trong 10 tháng năm nay còn có 22.486 DN quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước (10 tháng năm 2015 tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 lên 114,3 nghìn doanh nghiệp.

Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích DN phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp DN tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng mạnh

Số DN đăng ký thành lập mới 10 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số DN và số vốn đăng ký: Kinh doanh bất động sản tăng 93,5% về số DN và tăng 213,5% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 12,9% và tăng 158,2%; hoạt động dịch vụ khác tăng 38,5% và tăng 122,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,1% và tăng 98,7%; sản xuất, phân phối điện, nước, gas tăng 22,1% và tăng 26,3%...

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số DN thành lập mới giảm 16,2% nhưng số vốn đăng ký tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước; riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số DN đăng ký thành lập mới trong 10 tháng giảm 29,5%; số vốn đăng ký giảm 15,8%.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014), trong đó có 8.677 DN có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 93,4% và tăng 21,2%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 3.758 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,4%); 2.759 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,7%); 1.558 DN tư nhân (chiếm 16,8%); 1.217 công ty cổ phần (chiếm 13,1%) và 03 công ty hợp danh.

Số DN tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.705 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.574 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 29% và 33.131 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 28,8%.

LINH LINH