10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 2008, là một năm đầy biến động đối với thị trường tài chính thế giới, khởi đầu từ Wall Street của Mỹ. Và đây chính là sự kiện đứng đầu danh sách 10 sự kiện kinh tế thế giới nổi bật trong năm 2008 do hãng tin AP của Mỹ bình chọn. Đó là:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=120143