10 sự khác biệt giữa văn hóa FPT và văn hóa Nhật Bản

Khi so sánh với văn hóa công ty chuẩn mực của người Nhật, người FPT có thể tự chỉ ra những sự đối lập đến hài hước, nhưng clip cũng là để đặt ra mục tiêu phấn đấu không thể khác trong thời kỳ hội nhập.

Nguồn: YouTube FPT Văn hóa.

P.V