10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu?

Chuyên trang đánh giá thiết bị ảnh DxOMark vừa công bố danh sách 10 smartphone có camera sau tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Trong cuộc bầu chọn này, DxOMark đã đánh giá cả chất lượng chụp ảnh và quay video. Tiêu chí cho smartphone có camera tốt nhất thế giơímà họ đưa ra bao gồm khả năng lấy nét, cân bằng ánh sáng, màu sắc, chống rung, khả năng chụp ảnh và quay phim thiếu sáng. Theo đó, có 3 smartphone đồng hạng 1 với 88 điểm, đầu tiên là HTC 10. Đồng hạng 1: Samsung Galaxy S7 Edge (88 điểm). Đồng hạng 1: Sony Xperia X Performance (88 điểm). Hạng 4: Moto Z Force Droid (87 điểm). Đống hạng 4: Samsung Galaxy S6 Edge Plus (87 điểm). Đống hạng 4: Sony Xperia Z5 (87 điểm). Bất ngờ là iPhone 7 chỉ xếp vị trí thứ 7 (86 điểm), còn iPhone 7 Plus chưa được đánh giá xếp hạng. Đồng hạng 7: LG G5 (86 điểm). Đồng hạng 7: Samsung Galaxy Note 5 (86 điểm). Đồng hạng 7: Samsung Galaxy S6 Edge (86 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 1

Trong cuộc bầu chọn này, DxOMark đã đánh giá cả chất lượng chụp ảnh và quay video. Tiêu chí cho smartphone có camera tốt nhất thế giơímà họ đưa ra bao gồm khả năng lấy nét, cân bằng ánh sáng, màu sắc, chống rung, khả năng chụp ảnh và quay phim thiếu sáng. Theo đó, có 3 smartphone đồng hạng 1 với 88 điểm, đầu tiên là HTC 10.

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 2

Đồng hạng 1: Samsung Galaxy S7 Edge (88 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 3

Đồng hạng 1: Sony Xperia X Performance (88 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 4

Hạng 4: Moto Z Force Droid (87 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 5

Đống hạng 4: Samsung Galaxy S6 Edge Plus (87 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 6

Đống hạng 4: Sony Xperia Z5 (87 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 7

Bất ngờ là iPhone 7 chỉ xếp vị trí thứ 7 (86 điểm), còn iPhone 7 Plus chưa được đánh giá xếp hạng.

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 8

Đồng hạng 7: LG G5 (86 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 9

Đồng hạng 7: Samsung Galaxy Note 5 (86 điểm).

10 smartphone có camera tốt nhất thế giới: iPhone 7 ở đâu? - Ảnh 10

Đồng hạng 7: Samsung Galaxy S6 Edge (86 điểm).