10 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Đà Nẵng

  185 liên quanGốc

  Đà Nẵng quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch COVID-19 vừa khôi phục, phát triển kinh tế TP một cách bền vững.

  Ngày 25-6, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp tập trung bàn nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự; thảo luận, thông qua một số nghị quyết để thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để TP Đà Nẵng triển khai thực hiện. Ảnh: TẤN VIỆT

  Kỳ họp cũng cho ý kiến về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045”; sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách quận, phường…

  Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ để TP triển khai thực hiện. Thứ nhất, Đà Nẵng tập trung khôi phục tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Cùng với đó là tăng cường phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành.

  Thứ hai, TP tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

  Thứ ba, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1-7-2021. Thứ tư, trình Thủ tướng ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 144 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng tập trung nghiên cứu xây dựng đề án trung tâm tài chính quy mô khu vực.

  Thứ năm, rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các phân khu, bổ sung quy hoạch không gian ngầm trên cơ sở quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt. Thứ sáu, xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung theo hướng xác lập và phát huy vai trò, vị trí trung tâm của Đà Nẵng.

  Thứ bảy, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là đối với các dự án quy mô lớn đang có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm, các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

  Thứ tám, TP chú trọng phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, thực hiện tốt an sinh xã hội. Thứ chín, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên các lĩnh vực, nhất là các biện pháp phòng ngừa, trấn áp mạnh tội phạm mới về sử dụng công nghệ cao. Cuối cùng là TP Đà Nẵng phải khống chế được dịch COVID-19, duy trì ổn định cuộc sống người dân.

  Cũng tại kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục được bầu làm chủ tịch HĐND TP khóa X. Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP và bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

  Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch UBND TP. Hai phó chủ tịch UBND TP tái đắc cử là ông Hồ Kỳ Minh (phụ trách lĩnh vực tài chính ngân sách), ông Lê Quang Nam (phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị). Ngoài ra, các đại biểu HĐND TP cũng đã bầu ra các chức danh trưởng/phó ban của HĐND TP cùng 20 ủy viên UBND TP.

  Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/10-nhiem-vu-trong-tam-phat-trien-da-nang-995634.html