10 năm xuất bản 24.000 đầu sách mới

(GD&TĐ) - Sáng nay (21/01), tại Hà Nội, NXB GD Việt Nam đã tổ chức "Ngày hội trí tuệ NXB GD Việt Nam lần thứ 3", nhằm đánh giá công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm từ tất cả các đơn vị thành viên.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: gdtd.vn)

Tại Hội nghị, NXB GD Việt Nam đã tổng kết công tác xuất bản suốt thời gian qua. Theo đó, trong 10 năm gần đây NXB đã xuất bản 24.000 đầu sách mới, mỗi năm cho ra lượng ấn phẩm chiếm tới 70-75% số lượng ấn phẩm được phát hành trên toàn quốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc NXB Giáo dục VN Ngô Trần Ái cho biết, trong 10 năm qua (2002 - 2012), NXB GD liên tục phát triển về quy mô và chất lượng, đã in ấn 16.000 - 24.000 đầu sách mới và khoảng 3000 - 4000 đầu sách tái bản, phục vụ công tác giáo dục ở tất cả các bậc học từ Mầm non tới Đại học, ở tất cả các lĩnh vực giáo dục phổ thông, nghề nghiệp và nâng cao dân trí.

Từ năm 2008, NXB GD đã tổ chức và đảm nhận biên soạn, in phát hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SGK, sách giáo viên, tài liệu tự chọn, và các sách giáo dục, cùng các cấp học thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Theo báo cáo, trong 10 năm qua NXB GD Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KHCN đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế. Giai đoạn 2002-2007 đã tổ chức nghiên cứu 14 đề tài, trong đó nghiệm thu 8 đề tài. Các giai đoạn tiếp theo cũng đạt được những thành tựu đáng kể.

Tuy nhiên trong những năm qua NXB GD Việt Nam còn có một số tồn tại cần phải khắc phục. Cụ thể như: Nội dung nghiên cứu cần có hệ thống và tính tioán bài bản hơn mới giải quyết được những vấn đề lớn có tính chiến lược.

Ngoài ra, chất lượng của các công trình chưa thật cao. Với NXB GD Việt Nam, các đề tài nghiên cứu chủ yếu là ứng dụng, do những cán bộ nghiên cứu không chuyên đảm nhiệm và chủ yếu là làm ngoài giờ, do vậy lí luận khoa học của các công trình còn hạn chế.

Với những tồn tại cơ bản trên, trong thời gian tới, NXB GD Việt Nam đưa ra những giải pháp khắc phục theo quan điểm, nghiên cứu KHCN là một cách đầu tư cho sản xuất, đôi khi không đem lại những lợi ích có thể tính bằng tiền ngay nhưng mang lại những lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Bảo Minh