10 năm tù oan của ông Chấn: Sao không phải là 9,3 tỉ đồng bồi thường?

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
Gốc

Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, do gia đình ông hiện tại đang rất khó khăn…

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/yeu-cau-93-ti-dong-sao-ong-chan-lai-dong-y-nhan-72-ti-dong-cho-10-nam-tu-oan-d63213.html