10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương (khóa X) tại Đà Nẵng: Có chuyển biến nhưng chưa thực sự rõ nét!

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương (khóa X) về 'Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên' do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức ngày hôm qua (13-7).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Viết Hùng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, thì qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, tại Đà Nẵng còn những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Về kết quả, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, Đảng bộ thành phố đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được CBĐV, tổ chức cơ sở Đảng (CSĐ) triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Thường xuyên kiện toàn các tổ chức CSĐ phù hợp với tình hình thực tiễn, khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV cũng có những kết quả tích cực, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, tạo được bước đột phá về trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo chủ chốt thông qua việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tăng cường cho cơ sở đi đôi với việc thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, đáp ứng yêu cầu bổ sung, thay thế cán bộ ở cơ sở; mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp cơ sở. Công tác phát triển đảng viên cũng được chú trọng, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên nữ, đảng viên là đoàn viên thanh niên (mỗi năm toàn thành phố phát triển được trên 2.000 đảng viên), về cơ bản đảm bảo chất lượng. Việc xây dựng cấp ủy, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chi bộ, đảm bảo yêu cầu; chất lượng sinh hoạt nói chung được nâng lên...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho rằng, những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 là đáng ghi nhận, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, có cả những hạn chế, yếu kém kéo dài. Về cơ bản, so với mục tiêu nêu ra trong nghị quyết chỉ đạt ở mức độ thấp. Mục tiêu trong nghị quyết là “tạo sự chuyển biến rõ nét” về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức CSĐ ở cơ sở, tuy nhiên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thẳng thắn nhìn nhận, năng lực lãnh đạo ở một số tổ chức CSĐ có nhiều hạn chế, đặc biệt là vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, thiếu nhận thức, chưa cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, đơn vị do mình lãnh đạo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đôi khi chưa đạt được yêu cầu, không hướng về đối tượng cần tăng cường giáo dục như học sinh, sinh viên, công nhân lao động và một bộ phận CBĐV hoạt động trên một số lĩnh vực “nhạy cảm” về tư tưởng như văn hóa, văn học, nghệ thuật... Công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho CBĐV nhìn chung chưa đúng mức, có biểu hiện “nhạt đảng, phai đoàn”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, hiện nay việc học nghị quyết không chỉ để thực hiện nghị quyết, mà còn phải hiểu nghị quyết để đấu tranh, phê phán với các quan điểm sai trái, thù địch. Vậy nhưng theo ông Võ Công Trí, vế thứ hai dường như ít người làm. “Nếu hiểu không rõ, nắm không chắc, thậm chí hiểu không đúng thì lấy cái gì làm cơ sở để đấu tranh với các quan điểm, tư tương sai trái, thù địch. Còn nếu hiểu, biết mà để đó thì cũng không đạt yêu cầu”, ông Võ Công Trí nhấn mạnh.

Một vấn đề quan trọng khác, theo ông Trí, đó là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước của một số tổ chức Đảng ở cơ sở còn yếu, chưa đủ sức để giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp xảy ra ở cơ sở như công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự xã hội ở khu dân cư vẫn còn nhiều bất cập; một số đảng bộ ở phường, xã còn lúng túng trong việc cụ thể hóa cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, vì vậy đã dẫn đến vi phạm trong quản lý xây dựng, xây nhà không phép, sai phép; công tác vận động, thuyết phục quần chúng liên quan đến giải tỏa đền bù, khiếu kiện về đất đai còn kéo dài. Ông Võ Công Trí đơn cử, như dự án nhà ga đường sắt nhiều năm qua phải điều chỉnh quy hoạch liên tục khi người dân ồ ạt “đuổi theo” quy hoạch, xây dựng nhà tràn lan mà nếu không có sự tiếp tay của cán bộ quản lý nhà nước, cấp ủy, lãnh đạo ở địa phương thì không thể làm được.

Cũng theo ông Võ Công Trí, công tác đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa thực hiện chặt chẽ, thiếu khách quan; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện CBĐV còn buông lỏng, một số vụ việc sai phạm, tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống liên quan đến CBĐV ở cơ sở nhưng tổ chức Đảng chậm phát hiện, xử lý, thậm chí khi xử lý không kiên quyết; một số CBĐV chưa thật sự nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác...

Cho rằng, thực tế đã cố gắng rất nhiều nhưng những cố gắng ấy vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, có cả hạn chế, yếu kém kéo dài trong thực hiện Nghị quyết 22. Vì vậy thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 quyết liệt hơn. Theo đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của CBĐV, nhất là người đứng đầu để khắc phục tình trạng, biểu hiện như hiện nay là “giữ mình, sợ trách nhiệm”, thiếu mạnh dạn, thiếu quyết liệt trong giải quyết công việc. Bám sát và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, mở rộng phát huy dân chủ, tăng cường trí tuệ tập thể, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

D.H