10 năm thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam

SKĐS - Trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ người hút thuốc lá. Dự báo đến năm 2020, con số này sẽ lên tới trên 1,6 tỷ người.

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/thoi-su/10-nam-thuc-hien-cong-uoc-khung-ve-kiem-soat-thuoc-la-tai-viet-nam-20150619011823096.htm