10 năm nữa, TPHCM cũng không đủ chỗ giữ trẻ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo thống kê của vụ Kế hoạch tài chính - Bộ GD-ĐT, hiện chỉ có 13% số trẻ dưới hai tuổi nhập học ở các cơ sở chính quy, 87% trẻ còn lại hoặc ở nhà hoặc phải gửi ở các nhóm trẻ gia đình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=55528