10 lý do khiến bạn không hoàn thành công việc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một người thợ mộc cần có cái búa, người kế toán cần chiếc máy tính và đa số các nhân viên văn phòng đều muốn được trang bị một chiếc máy vi tính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=86469