10 lời khuyên để bảo vệ MTXT, dữ liệu khi ra ngoài

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Các sân bay đã trở thành hiểm họa cho MTXT của những người phải di chuyển vì công việc. Sau đây là 10 lời khuyên để giúp tránh mất dữ liệu và MTXT.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12233&chnlid=20&t=pcolarticle