10 khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc chiến console

Tính đến hết năm 2007, làng game vẫn chưa thể phân định kẻ thắng người thua trong trận so tài này, dù rằng Wii đang chiếm ưu thế hơn cả.