10 hãng hàng không có đồng phục tiếp viên phong cách nhất

10 trang phục tiếp viên phong cách nhất năm 2014 của các hàng không trên thế giới do trang AviationCV giới thiệu...

Diệp Vũ

Đồng phục của VIRGIN Australia.

Đồng phục của Aeroflot.

Đồng phục của China Eastern Airlines.

Đồng phục của Emirates.

Đồng phục của VIRGIN Atlantic.

Đồng phục của Air France.

Đồng phục của Qantas.

Đồng phục của Singapore Airlines.

Đồng phục của Korean Air.

Đồng phục của VIRGIN America.