10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Chiều 19-3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu cả nước năm 2008, trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, an ninh-quốc phòng, sản xuất kinh doanh, hoạt động Đoàn, hội, thể dục-thể thao…

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143492&sub=130&top=37