10 gương mặt ảnh bìa sáng giá nhất tại Trung Quốc

    Gốc

    Cuộc bình chọn 10 gương mặt ảnh bìa sáng giá nhất tại Trung Quốc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 10.2007, do 9 tạp chí thời trang và 2 tạp chí văn nghệ đồng tổ chức đã có kết quả. Phương thức xếp hạng dựa vào số lần nghệ sĩ lên trang bìa tạp chí, số lượng tiêu thụ và ý nghĩa ảnh bìa kỳ báo. Năm nay, 3 vị trí đầu bản đã thuộc về các nữ minh tinh: Chương Tử Di, Củng Lợi và Triệu Vy.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/11/5/214808.tno