10 ĐTDĐ và đồ phụ trợ hàng đầu cho năm 2007

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sau đây là đánh giá của người phụ trách chuyên mục điện thoại di động (ĐTDĐ) của PC World Mỹ về những ĐTDĐ và thiết bị phụ trợ hàng đầu (xếp theo thứ tự từ dưới lên trên) của năm 2007.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8670&t=pcolarticle