10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 2-6/8

  Bnews
  424 liên quanGốc

  Tuần từ 2-6/8, có 10 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức; trong đó, 8 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền và 2 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

  Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

  Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

  - Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (Mã chứng khoán: AGP) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 3/8/2021 và chốt chi trả ngày 4/8/2021.

  - Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (Mã chứng khoán: BMD) trả cổ tức với tỷ lệ 10,2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/8/2021 và chốt chi trả ngày 5/8/2021.

  - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã chứng khoán: BIC) trả cổ tức với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/8/2021 và chốt chi trả ngày 5/8/2021.

  - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã chứng khoán: DVP) trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/8/2021 và chốt chi trả ngày 5/8/2021.

  - Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Mã chứng khoán: SAL) trả cổ tức với tỷ lệ 4,45%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

  - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (Mã chứng khoán: SEB) trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

  - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Mã chứng khoán: HVX) trả cổ tức với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

  - Công ty cổ phần miền Đông (Mã chứng khoán: MDG) trả cổ tức với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021.

  Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

  - Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (Mã chứng khoán: OCB) trả cổ tức với tỷ lệ 100:25. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 2/8/2021 và chốt chi trả ngày 3/8/2021.

  - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Mã chứng khoán: TTA) trả cổ tức với tỷ lệ 100:8. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/8/2021 và chốt chi trả ngày 6/8/2021. /.

  Bnews/TTXVN

  Nguồn Bnews: https://bnews.vn/10-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-tuan-tu-2-6-8/205282.html