10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới

Theo thống kê của SS, Proximus Diamond Games Prize là chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Chiếc vợt làm từ vàng nguyên chất và đính 1.700 viên kim cương này có giá 1,3 triệu USD (tương đương 29,185 tỷ đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 1

1. Proximus Diamond Games Prize - giá 1,3 triệu USD (tương đương 29,185 tỷ đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 2

2. Wilson Pro Staff 85 Original - giá 2.800 USD (tương đương 62,86 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 3

3. Dunlop Max 200g Grand Slam Edition - giá 800 USD (tương đương 17,96 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 4

4. Head Prestige Pro 600 - giá 600 USD (tương đương 13,47 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 5

5. Puma Boris Becker Models Winner PCS-Racket Super 2 - giá 320 USD (tương đương 7,18 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 6

6. Babolat AreoPro Drive - giá 200 USD (tương đương 4,49 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 7

7. Prince EXO3 Tour 100 16x8 - giá 190 USD (tương đương 4,27 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 8

8. Dunlop Max 150g - giá 150 USD (tương đương 3,37 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 9

9. Wilson One BLX Racket - giá 100 USD (tương đương 2,25 triệu đồng).

10 chiếc vợt tennis đắt giá nhất thế giới - Ảnh 10

10. Head Liq-Siz - giá 85 USD (tương đương 1,91 triệu đồng).

Lương Ngọc (Theo SS)