10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại

Theo thống kê của tờ SIW, Republica Fashion’s Gucci 30 Carat Diamond Belt là chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại. Giá trị của nó lên đến 249.000 USD (tương đương 5,627 tỷ đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 1

1. Republica Fashion’s Gucci 30 Carat Diamond Belt - giá 249.000 USD (tương đương 5,627 tỷ đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 2

2. Roland Iten Calibre R822 - giá 84.000 USD (tương đương 1,899 tỷ đồng)

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 3

3. Selfridges & Co Gold - giá 32.000 USD (tương đương 723,20 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 4

4. Hermes Etriviere - giá 5.100 USD (tương đương 115,26 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 5

5. Louis Vuitton 40MM Crocodile Belt - giá 3.500 USD (tương đương 79,10 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 6

6. Billionaire Italian Couture Alligator Belt - giá 2.850 USD (tương đương 64,41 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 7

7. Cartier Crocodile Leather and Palladium Belt - giá 2.310 USD (tương đương 52,21 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 8

8. Stefano Ricci Crocodile and Palladium Belt - giá 1.760 USD (tương đương 39,78 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 9

9. Ralph Lauren Alligator Engine-Buckle Belt - giá 1.750 USD (tương đương 39,55 triệu đồng).

10 chiếc thắt lưng đắt giá nhất mọi thời đại - Ảnh 10

10. Versace Crystal 3D Medusa Belt - giá 1.095 USD (tương đương 24,75 triệu đồng).

Lương Ngọc (Theo SIW)