10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày .

Tàu ngầm Việt Nam lên bờ.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 1

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 2

Hoàng tử cưỡi bạch mã dạo phố.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 3

Cách đặt tên con khôn ngoan.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 4

Đâu phải gầy mới đẹp.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 5

Nguồn gốc của lạc đà.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 6

Yêu đương tốc độ tên lửa.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 7

Mưu sâu kế hiểm.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 8

Phận đàn ông.

10 ảnh hài hot nhất Facebook trong ngày . - Ảnh 9

Khi nữ hiệp ra tay.