10/26 bệnh mắc nhiều nhất do vệ sinh và thiếu nước sinh hoạt

Hanoinet - Điều tra mới nhất của Bộ Y tế cũng cho thấy tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh và đủ nước sạch chỉ ở mức 18%.