10/1, Sông Đà 19 lên sàn Hà Nội

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 10/1, 1,5 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 sẽ được niêm yết tại HASTC...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=8d5c65e444e81f&page=category