1 năm thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 17.9, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT và Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã cùng tổ chức hội nghị tổng kết về việc một năm thực hiện nghị quyết “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” (Nghị quyết 26/NQ-TƯ).

Bước đầu dịch chuyển Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng cho rằng, sau đúng 1 năm thực hiện nghị quyết nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian chưa nhiều nên chưa thể có thành công ngay được, cần phải nỗ lực hơn nữa. Ông Hồ Xuân Hùng khẳng định, có hai vấn đề lớn nhất hiện nay trong việc thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TƯ là phát triển nông thôn và đất đai. Theo đánh giá sơ bộ, sau hơn một năm, đã có 100% tỉnh, thành và khoảng 78% quận, huyện hoàn thành việc ban hành quy hoạch nông thôn. Về kết quả xây dựng chính sách, đã có 9 nhiệm vụ quy hoạch, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 32 đề án bước đầu hoàn thành và chờ Chính phủ phê duyệt. Điểm nổi bật là kể từ sau khi có Nghị quyết 26/NQ-TƯ, Chính phủ đã ban hành được một số quyết định có tác động tức thì tới đời sống đông đảo nông dân như: chương trình chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, Nghị quyết số 30 của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, Nghị quyết 30a về giảm nghèo nhanh, bền vững cho 62 huyện nghèo, Quyết định 491 về ban hành bộ 19 tiêu chí nông thôn mới, Quyết định 445 về quy hoạch phát triển hệ thống đô thị, Nghị định 69 về bổ sung mức bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp bị thu hồi. Trong đó, đánh giá về các quyết định trên, các đại biểu đều nhận định Nghị quyết 30 và Nghị định 69 của Chính phủ sau khi ban hành đã có tác động sâu sắc, ảnh hưởng rõ nét đến đời sống của đông đảo người dân, mang tính thực tiễn cao. Song, nhìn nhận ở góc độ khách quan, Bộ NN-PTNT cho rằng, trên thực tế việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn sự lúng túng của các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, công tác triển khai ở các địa phương còn rất chậm, chưa đạt kế hoạch. Mặc dù Chính phủ đã có yêu cầu các tỉnh phải báo cáo, sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TƯ trước ngày 31-8 nhưng cho đến nay, mới có 21 tỉnh, thành thực hiện được (tức mới chỉ đạt 1/3). Do đó, Bộ NN-PTNT đã kiến nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương hoàn thành các chương trình, đề án đã được giao, trong đó ưu tiên cho các đề án cấp bách có ảnh hưởng đến đời sống người dân. “Đề án nhiều tiền” cần thẩm định chặt Theo các nhà khoa học thì một vấn đề quan trọng được đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TƯ là các chương trình, đề án, dự án đề ra đều phải sử dụng một khoản kinh phí rất lớn, chẳng hạn như đề án cơ giới hóa nông nghiệp (khoảng 39.500 tỷ đồng), đề án phát triển ngành lâm nghiệp (khoảng 106.000 tỷ đồng), chương trình xây dựng nông thôn mới (mỗi xã cần đầu tư khoảng 120-150 tỷ đồng), thậm chí một đề án “làng nhàng” như chương trình nghiên cứu và phát triển các loại giống cũng “ngốn” tới 20.500 tỷ đồng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước. Để gỡ khó khăn, nhiều chuyên gia cho rằng, có 3 vấn đề cần giải quyết khi thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TƯ hiện nay là phải đơn giản hóa khái niệm “tam nông” để người dân hiểu, bởi hiện nay hầu như người dân vẫn chưa hiểu “tam nông” là như thế nào! Để thực hiện được chương trình, cần phải đào tạo được nguồn nhân lực. Điều quan trọng nữa là các dự án, đề án đều tiêu tốn khá nhiều tiền vốn nên phải thẩm định, phản biện độc lập. Chẳng hạn như chương trình nghiên cứu giống cây nông nghiệp, nếu được các nhà khoa học thẩm định độc lập và phản biện thì chỉ cần 10.000 tỷ đồng là thực hiện được thay vì 20.500 tỷ đồng như hiện đề ra. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng cũng đồng tình khi khẳng định, Nghị quyết 26/NQ-TƯ là nghị quyết toàn diện nhất, lớn nhất, trong đó khía cạnh nông nghiệp mang tính kỹ thuật sâu hơn, còn nông dân và nông thôn mang tính xã hội nhiều hơn. Hiện nay, chúng ta vẫn đang triển khai nghị quyết theo cách truyền thống, song cần phải đơn giản hóa cách hiểu cũng như cách thức thực hiện. Để các chương trình đi vào đời sống, đòi hỏi phải có những cán bộ tâm huyết mới làm được việc cho dân. Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cũng cho rằng, sẽ phải thẩm định độc lập các chương trình, đề án đặt ra, trong đó cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đủ năng lực và kinh nghiệm làm thì giao cho đơn vị, tổ chức đó, để các chương trình, đề án đề ra thực sự mang lại hiệu quả và phản ánh đúng thực chất nhất. (SGGP)