1,8 triệu ơ-rô giúp bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên

Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) và UBND tỉnh Quảng Bình đã ký kết văn bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”...