1.735 km tham gia Liên hoan phim châu Á NHK

    Gốc

    Ban tổ chức Liên hoan phim châu Á NHK đã chọn bộ phim 1.735 km của đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn tham gia Liên hoan phim châu Á NHK diễn ra tại Tokyo từ 1 - 4.11.2007. Cùng sang Tokyo với đạo diễn Đặng Tuấn còn có diễn viên Dương Yến Ngọc (vai nữ chính bên cạnh nam diễn viên Khánh Trình trong phim 1.735 km).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/10/29/214050.tno