1/7, Luật Thuế tài nguyên có hiệu lực, DN khoáng sản bị ảnh hưởng

(ĐTCK-online) Luật thuế Tài nguyên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2010 được đánh giá có tác động mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Luật điều chỉnh đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế, thuế suất, kê khai nộp thuế và miễn, giảm thuế… Theo đó, đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm DN khai thác khoáng sản kim loại, không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên, khí than; sản phẩm của rừng tự nhiện (trừ động vật); hải sản tự nhiên (động vật và thực vật biển); nước thiên nhiên (nước trên mặt đất và nước dưới đất). Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế được xác định theo một trong những căn cứ sau: giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại, nhưng không thấp hơn giá thực tế do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định; trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác, nhưng không thấp hơn giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định.